Інтерактивний довідник “Протидія злочинності в Україні: інфографіка”

Перейти до веб-застосунку Карчевський М.В. Інтерактивний довідник “Протидія злочинності в Україні: інфорграфіка”

  • період спостережень охоплює дев’ять років (2013-2022)
  • більше ніж 100 параметрів аналізу застосування кримінального законодавства
  • набір даних, який налічує близько 1,45 млн. показників функціонування національної системи кримінальної юстиції.
  • режим створення власних візуалізацій та наборів даних, можливість комбінувати параметри, визначати період спостережень, рівень узагальнення, та необхідність обрахунку відносних значень
  • одна з перших спроб систематизувати статистичні дані щодо протидії злочинності у форматі відтворюваного дослідження за методологією Data Science.

Карчевський, М. В. (2022). ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ У ФОРМАТІ DATA SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 202-227. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.202-227

Доступність інформаційних технологій та даних офіційної кримінальної статистики дають нагоду використовувати методологію Data Science. Саме таке дослідження ми пропонуємо ми. Подані в праці візуалізації дають змогу охарактеризувати зміст даних щодо протидії злочинності в Україні, які містяться у звітах Офісу Генерального прокурора України та Державної судової адміністрації за 2013–2022 роки. Результати роботи може бути використано для формулювання висновків щодо загальних тенденцій протидії злочинності в Україні, а також як емпірична база й підґрунтя побудови гіпотез дальших досліджень. Усі дані оброблялися лише автоматизовано. На їх підставі, знову ж таки програмним способом, будувалися візуалізації, що використовуються для формулювання висновків.