Останнє за порядком, але не за значенням…

„Между слухов, сказок, мифов, просто лжи, легенд и мнений мы враждуем жарче скифов за несходство заблуждений“
Игорь Губерман

Карчевський М.В. Глокалізація у сфері кримінально-правового регулювання / Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов, (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2017. – 564 с. – с. 105 – 108