Штучне суспільство для дослідження злочинності / Artificial society for crime research

Вихідний код моделі

Source code of the model

Про модель

10.03.2021, The international scientific conference “Advances in Economics, Law and Education Research” (Ukraine)
Доповідь на науковому гуртку кафедри кримінально-правових дисциплін ЛДУВС
імені Е.О. Дідоренка, 4 березня 2021 р