Кримінально-правове регулювання та розвиток технологій

«Open mind for a different view and nothing else matters…»
James Hetfield

Карчевський М. В. Перспективи правового регулювання в контексті гіпотези розвитку технологій трансгуманізму. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2019. № 1. С. 115-127.

Карчевський, М. В. (2017). Правове регулювання соціалізації штучного інтелекту. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(78), 99-108.

Карчевський М. В. BlockСhain та Bitcoin що це таке та «як працює»? Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. 2018. № 4. С. 108-117.


Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : монографія / М. В. Карчевський ; МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 528 с.


Карчевский Н.В. Основные направления обеспечения уголовно-правовой охраны информационной безопасности / Н.В. Карчевский // Право и политика. — 2015. – № 2. – С.180-188.

Karchevskiy N.V. Main Directions of Criminal Law Protection of Information Security / N.V.Karchevskiy// European Reforms Bulletin – 2015. – № 1. – P. 9-15.

Карчевський , М. В. (2017). Основні проблеми кримінально-правового регулювання у сфері інформатизації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(79), 67-78. 


Карчевский Н.В. Уголовно-правовая квалификация преступлений против собственности, совершаемых с использованием платежных карт или их реквизитов / Н. В. Карчевский // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2014. – № 1.  – С. 91–109.

Карчевський М. В. Особливості кваліфікації шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки / М. В. Карчевський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2014. – № 1. – С. 272 – 281.

Карчевський, М. (2014). Чи потрібна кримінальна відповідальність за порушення порядку або правил захисту комп’ютерної інформації (ст. 363 КК України)?. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(68), 122-129.

Карчевський М.В. “Кримінальна юстиція та інформатизація” 13.11.2020

Карчевський М.В. “Право, штучний інтелект, трансгуманізм і трохи сингулярності…”. Відеозапис теоретичного семінару


Слайди до статті “Перспективи правового регулювання в контексті гіпотези розвитку технологій трансгуманізму”


Слайди до статті “BlockСhain та Bitcoin що це таке та «як працює»?”


Карчевский Н.В. Перспективные задачи уголовного права в контексте развития робототехники / Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов, (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – с. 109 – 113